BRIARD VERENIGING NEDERLAND:

De Briard Vereniging Nederland organiseert zeer regelmatig vele evenementen. Dit wordt gepubliceerd in het Briard-contact, het clubblad dat 6 x per jaar wordt uitgegeven. Tevens wordt dit vermeld op de home page. U kunt lid worden van deze vereniging door middel van schriftelijke of telefonische aanmelding bij het secretariaat.

Voorzitter:

Yvonne de Vries-van Yperen

voorzitter@briardvereniging.nl

Secretaris:
Karen-Ann Klaucke

 

secretariaat@briardvereniging.nl

Penningmeester:

Els Atteveld

penningmeester@briardvereniging.nl

Bestuursleden:

 

Andre van Soest

Chandra de Vries

Yvonne Agelink
Toinny Lukken

Redactie:

E-mail: redactie@briardvereniging.nl

Pupinfo

Ingrid Hillhorst, tel. (033) 57 43 06

Informatie over het ras

Yvonne de Vries, tel. (0343) 42 12 80

 

Kijk ook op onze homepage: www.briardvereniging.nl