BRIARD VERENIGING NEDERLAND:

De Briard Vereniging Nederland organiseert zeer regelmatig vele evenementen. Dit wordt gepubliceerd in het Briard-contact, het clubblad dat 6 x per jaar wordt uitgegeven. Tevens wordt dit vermeld op de home page. U kunt lid worden van deze vereniging door middel van schriftelijke of telefonische aanmelding bij het secretariaat.

 

 

Redactie:

E-mail: redactie@briard vereniging.nl